Dariusz Maciejuk

Prawnik Maciejuk Dariusz prowadzi od 2002 roku w mieście stołecznym Warszawa swoją kancelarię adwokacką. Jej siedziba znajduje się przy ulicy 3 Maja 2. Udziela ona wsparcia prawnego zarówno podmiotom gospodarczym, jak i klientom indywidualnym. Dariusz Maciejuk ma doświadczenie w organizowaniu pracy różnych spółek. Był arbitrem Sądu Polubownego, który działał przy Instytucie Spółek Prawa i Inwestycji w Krakowie, a także członkiem Komitetów Audytu. Obecnie, od 2015 roku, reprezentuje Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.Kancelaria Adwokacka Dariusz Maciejuk
al. 3-go Maja 2 lok. 14
00-391 Warszawa

20 wpis

21 wpis

18 wpis

20 wpis